FANDOM


Artykuł zabezpieczony

Wstęp

Niniejszym mamy wielką przyjemność ogłosić konkurs numer 1, w którym planujemy wyłonić Użytkownika na wagę złota!

Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich zarejestrowanych użytkowników Wiki, którzy zgłoszą chęć wzięcia udziału na naszym profilu w utworzonym przez nas wydarzeniu . Aby to zrobić należy dodać we wpisie konkursowym komentarz, w którym znajdzie się nazwa użytkownika na wiki.

Maskotka.jpg

Nagroda konkursowa

Nagrodzona zostanie jedna osoba, która wniesie - zdaniem jurorów - największy wkład w rozwój wiki podczas trwania konkursu.

Nagrody

Osoba, która zostanie zwycięzcą konkursu otrzyma maskotkę Fineasza.

Regulamin konkursu

O konkursie

Organizatorem konkursu jest administracja Wiki o Fineaszu i Ferbie. Celem konkursu jest spopularyzowanie serwisu.

Czas trwania

Konkurs trwa od 6 listopada 2011 do 6 grudnia 2011.

Zasady

Wzięcie udziału

Aby wziąć udział w konkursie należy zarejestrować się na wiki oraz być aktywnym użytkownikiem. Należy pamiętać o przestrzeganiu zasad oraz współtworzyć Polską Wiki o Fineaszu i Ferbie.

Należy także dokonać wpisu rejestracyjnego na naszym profilu na facebooku.

Wybór zwycięzcy

Wybór zwycięzcy zostanie dokonany na podstawie niezależnej oceny jury, w skład którego wejdą:

Kryteria wyboru

Należy mieć na uwadze, iż nie będzie pod uwagę brana ilość edycji, jednak ich jakość. Pod uwagę także zostanie wzięta staranność w podejmowanych działaniach, kreatywność oraz uczestnictwo w życiu serwisu.

Także dołączenie do konkursu znacznie po jego rozpoczęciu nie dyskwalifikuje użytkownika. Jury weźmie pod uwagę zaangażowanie, nie czas.

Ogłoszenie wyników

Ogłoszenie wyników nastąpi do 11 grudnia 2011 na stronie konkursu, na blogu administratora w serwisie oraz na naszych facebookowych stronach.

Dostawa nagrody

Nagroda zostanie dostarczona przesyłką pocztową w granicach kraju na koszt organizatora w przeciągu 7 dni od otrzymania od zwycięzcy informacji o miejscu wysyłki. Organizator nie odpowiada za opóźnienie wynikające po stronie operatora pocztowego. Przyjmuje się, że zwycięzca, który w ciągu 30 dni nie odpowie na wiadomość organizatora w sprawie wysyłki nagrody - zrzeka się jej dobrowolnie na rzecz kolejnego konkursu.

Postanowienia końcowe

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie czynniki niezależne od niego, zwłaszcza awaryjność serwerów. W kwestiach nieobjętych powyższym regulaminem mają zastosowania przepisy Kodeksu Cywilnego

Aktualizacje

Ogłoszenie wyników:

W konkursie wygrała Milena - Fineaszu. Gratulujemy!

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Więcej z Fandomu

Losowa wiki